Schroders: Coronavirus kan energietransitie niet stoppen

22 Jun 2020

De coronapandemie raakt alle facetten van het leven, de energietransitie niet uitgezonderd. Maar Mark Lacey, Head of Commodities bij Schroders, is ervan overtuigd dat de langetermijnkansen intact blijven.

Marklacey
Mark Lacey

De verspreiding van het coronavirus ontregelt economie en dagelijks leven. De economische groei zal er een flinke deuk door oplopen. Met betrekking tot de energietransitie ziet Lacey drie belangrijke risico’s:Impact op de consumentenvraag
Moeilijkheden in de toeleveringsketen
Effecten door onzekerheid en reisbeperkingen

Maar dat neemt niet weg dat energietransitie een belangrijk thema op de lange termijn blijft. Als de opwarming van de aarde moet worden tegengegaan, dan blijft de energietransitie op de agenda en dus een langetermijnkans voor beleggers.

Economische vertraging raakt de consumentenvraag

De crisis heeft impact op de vraag van consumenten in de eindmarkten, zoals elektrische goederen, elektrische auto’s en toepassingen voor duurzame energie in huis. Dit zal een negatief effect op de korte termijn hebben voor producenten van deze goederen of onderdelen, zoals accu’s.

Logistieke problemen en de toeleveringsketen

De keten van toeleveranciers en logistieke risico’s spelen parten in subsectoren van de energietransitie. China domineert de wereldwijde keten, met name in zonne-energie en lithium-ion accu’s. De reisbeperkingen in China en productiestop in steeds meer landen eisen hun tol. Mondiale transportnetwerken zijn beperkt. Schroders denkt dat met name ontwikkelaars in duurzame energie de impact zullen voelen, waardoor mogelijk projecten vertraging oplopen. Een ander effect kan prijsstijging bij bepaalde onderdelen zijn. Veel hangt af van hoe lang de productie stil ligt.

Onzekerheid en reisbeperkingen

Een verhoogde mate van onzekerheid is er wereldwijd, met allerlei beperkingen om te reizen. Dat kan impact hebben op nieuwe duurzame energieprojecten. 2020 moest een recordjaar worden in nieuwe projecten voor wind- en zonne-energie, projecten die door deze beperkingen nu vertraging zullen oplopen. De omvang daarvan hangt af van de beleidsreacties wereldwijd.

Ondanks alle onzekerheid hebben de dalingen op de markten geleid tot andere waarderingen. Bedrijven actief in de energietransitie zijn fors goedkoper geworden, wat kansen biedt voor kwalitatieve bedrijven die Schroders eerder te duur geprijsd vond.

De risico’s rond de coronapandemie zijn op korte termijn hoog, met name voor de winstverwachtingen van 2020. Maar de langetermijnwaarde en het potentieel voor bedrijven actief in de energietransitie is niet veranderd. Al bepaalt corona nu de agenda, klimaatverandering en de noodzaak om CO2-uitstoot te verminderen zijn niet minder belangrijk geworden. Het stilvallen van economische activiteit laat een enorme verbetering zien in de luchtkwaliteit, investeringen zijn nodig om dat blijvend te bewerkstelligen als de economische activiteit weer terugkeert op normaal niveau.